Skarpnäcks Kulturhus

Skarpnäcks Kulturhus är ett kommunalt drivet hus som erbjuder föreställningar, kurser och en plattform för produktionsstöd till lokala initiativ.

Skarpnäcks Kulturhus arbetar med en stor bredd från amatörkultur till professionell kultur. Från projekt på gräsrotsnivå och initiativ i lokala föreningar till samarbeten med stora aktörer som Stadsteatern. Kulturhuset strävar efter att spegla alla medborgare, en plats där olika åldrar möts och där utbyten mellan människor med olika erfarenheter sker utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.


Adress

Skarpnäcks Allé 25, Skarpnäck

närmaste kollektivtrafik

T-bana Skarpnäck

Webbsida

skarpnackskulturhus.stockholm.se


Spelar på Skarpnäcks Kulturhus under CirkusMania 2023