Kultur i Sigma

Kultur i Sigma är en ny träffpunkt där boende i området oavsett ålder och bakgrund kan mötas för kultur, studier och samtal.

Sedan hösten 2021 arrangeras olika evenemang och aktiviteter i Sigma centrum under rubriken Kultur i Sigma. Det är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Väsbyhem där flera aktörer tillsammans vill skapa en kulturell mötesplats. Flera aktiviteter riktar sig särskilt till kvinnor, men det bjuds också på musik och teater som passar för alla.


Adress

Hammarbyvägen 16, Upplands Väsby

närmaste kollektivtrafik

Buss Sigma

Webbsida

https://www.upplandsvasby.se/uppleva-och-gora/projekt/kultur-i-sigma.html


Spelar på Kultur i Sigma under CirkusMania 2023