Gula Villan

Gula Villan är ett litet levande kulturhus i centrala Järna – en plats för samskapande aktiviteter med syftet att främja social hållbarhet för individer och grupper.

I Gula Villan ryms scenkonst, kurser för barn och unga, repetitioner, galleri, verkstad och möten om miljö, politik och lokala frågor. Här finns ett värdshus med ekologisk matlagningskonst. Kulturhuset ska vara levande och nyskapande, och ta del i en gränsöverskridande lokal kulturutveckling. Gula Villan drivs av den ideella kulturföreningen Urban Company.


Adress

Turingevägen 9, Järna

närmaste kollektivtrafik

Pendeltåg Järna

Webbsida

gulavillan.info


Presenteras av Gula Villan under CirkusMania 2024