Blackboxen Bas Barkarby

Bas Barkarby är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika intressen, i samverkan mellan lärande, kultur och näringsliv. Här finns också en scen som kallas Blackboxen Bas Barkarby.

I Bas Barkarby huserar kultur, idrott och hälsa jämte kontorsplatser, restaurang och samhällsservice. Här finns bibliotek, konsthall, restaurang, kulturskola, sporthall och vårdcentral – och en blackbox för scenkonst, såsom teater, dans, cirkus, film och musik. Sammantaget ett recept för kreativitet och innovationskraft.


Adress

Bällstaågatan 18, Barkarby

närmaste kollektivtrafik

Pendeltåg Barkarby station

Webbsida

https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/basbarkarby.4.6ef1593017cdf8d194b3dcd9.html


Spelar på Blackboxen Bas Barkarby under CirkusMania 2023