Arena Satelliten

Arena Satelliten är ett hus fyllt av möjligheter mitt i Sollentuna. Här ligger också Scenen Klubben, Sollentunas största scen som används för bl.a scenkonst, konserter och uthyrning.

Ungdomshuset Arena Satelliten drivs av Sollentuna kommun med fokus på verksamhet som bygger på delaktighet. Här vill man lyfta ungdomars idéer och inneboende resurser genom att ge ansvar och förtroende. På scenen presenteras såväl gästspel som evenemang kopplade till husets olika verksamheter.


Adress

Allfarvägen 4, Sollentuna

närmaste kollektivtrafik

Pendeltåg och buss Sollentuna

Webbsida

arenasatelliten.se


Presenteras av Arena Satelliten under CirkusMania 2024